MAKLUMAN

INFO PKGJERTEH

MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN AKTIVITI PKG (JKPA) BIL 1/2018:

TARIKH : 08 FEBRUARI 2018

TEMPAT : PUSAT KEGIATAN GURU RAJA
*************************************************


MESYUARAT JAWATANKUASA KLUSTER TEKNO-ICT BIL 1/2018:

TARIKH :21 FEBRUARI 2018

TEMPAT : PKG RAJA
*************************************************MESYUARAT JAWATANKUASA KLUSTER PSS BIL 1/2018:

TARIKH : 22 FEBRUARI 2018

TEMPAT : PKG RAJA
*************************************************

PKG amat memerlukan pengemaskinian data am sekolah-sekolah ahli agar memudahkan urusan dan perjalanan aktiviti yang akan dijalankan sepanjang sesi persekolah 2018 ini. Dari itu PKG telah menghantar emel ke sekolah untuk akses ke pautan yang disediakan. Kerjasama daripada pihak sekolah amat kami harapkan.
Terima kasih.
*************************************************


BERITA*************************************************
Feb 7, 2012

SENARAI TUGAS GURU PERPUSTAKAAN MEDIAPeranan dan Tanggungjawab Guru Perpustakaan dan Media (GPM)


Peringkat             :      Sekolah Menengah dan Rendah
Jawatan               :      Guru Perpustakaan dan Media
Waktu bertugas  :     Mengikut waktu persekolahan. Bagi sekolah dua sesi, waktu bertugas boleh disesuaikan merangkumi kedua-dua sesi  persekolahan.
   
A.    Pengajaran dan Pembelajaran

  1. Membuat perancangan pengajaran, melaksanakan pengajaran mata pelajaran mengikut garis panduan dan tahap kebolehan murid.
  2. Merancang dan mengajar mata pelajaran tidak melebihi 6 - 8 waktu     seminggu.
  3. Merancang dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan     pengajaran dan pembelajaran.
B.    Pengurusan Pusat Sumber Sekolah

  1. Merancang, mengurus, menyelaras dan melaksana sepenuh masa pengurusan Pusat Sumber Sekolah.
  2. Merancang, mengurus, menyelaras dan melaksana program galakan membaca termasuk Program NILAM.
  3. Merancang, mengurus, menyelaras dan melaksana program literasi maklumat dan literasi teknologi pendidikan.
  4. Merancang, mengurus, menyelaras dan melaksana sepenuh masa pengurusan Pusat Sumber Sekolah
  5. Merancang dan melaksana dasar, program jangka panjang  dan program tahunan Pusat Sumber Sekolah.
  6. Merancang pemerolehan, pembinaan dan pengurusankoleksi yang  komprehensif, seimbang dan kemaskini.
  7. Merancang, menyelaras dan melaksana akses kepada koleksi Pusat Sumber Sekolah melalui satu sistem pengesanan maklumat yang cekap dan berkesan melalui penggunaan carian maklumat secara berkomputer.
  8. Merancang, menyelaras dan membantu murid dalam mengenal pasti, mengesan dan menginterpretasi maklumat yang terdapat di dalam dan luar Pusat Sumber Sekolah.
  9. Merancang dan melaksana perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.
  10. Merancang, menyelaras dan melaksana program pembangunan staf     berkaitan pengurusan dan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah.
  11. Bekerjasama dengan panitia mata pelajaran dalam menggunakan  pelbagai kaedah instruksional berasaskan sumber dan teknologi pendidikan yang berkesan untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.
  12. Bekerjasama dengan panitia mata pelajaran dalam pentaksiran, penilaian dan penyampaian maklumat serta penghasilan media.
  13. Bekerjasama dengan panitia mata pelajaran dalam merancang, mengajar, menilai pengajaran dan pembelajaran berkaitan kemahiran mengakses, mengguna dan mempersembahkan maklumat.
  14. Bekerjasama dengan Guru Penyelaras Bestari / Guru Penyelaras ICT dalam memberi bantuan penggunaan teknologi pendidikan, teknologi baru, undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan maklumat dan penghasilan pelbagai media.
  15. Merancang, mengurus dan melaksana program dan aktiviti promosi berkaitan bahan, peralatan dan perkhidmatan yang dapat memenuhi keperluan maklumat  warga sekolah.
  16.  Mengurus dan melaksana Mesyuarat Jawatankuasa Induk dan     Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah.
  17. Menilai keberkesanan pelaksanaan program, perkhidmatan dan     penggunaan Pusat Sumber Sekolah.
  18. Melaksana tugas semakan stok dan inventori koleksi dan peralatan     Pusat Sumber Sekolah.
  19. Menjalankan kajian / inovasi berkaitan peningkatan perkhidmatan dan     pengurusan Pusat Sumber Sekolah.
  20. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan Pusat     Sumber Sekolah.
  21. Berhubung dan bekerjasama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan,     Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri, Pusat Teknologi Pendidikan     Bahagian, Pusat Kegiatan Guru dan agensi berkaitan untuk     meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah.
  22.  Melaporkan pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah kepada     Bahagian Teknologi Pendidikan melalui Pusat Kegiatan Guru dan     Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri.
C.    Penglibatan Profesional
 1.     Menjadi ahli Persatuan Perpustakaan / Pusat Sumber Sekolah Negeri.
 2.     Menjadi pakar rujuk dalam pengurusan Pusat Sumber Sekolah.
 3.     Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang teknologi     pendidikan.
D.    Am
1.    Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah     dari semasa ke semasa.